Katten giftige planten

katten giftige planten

"Het schip is voorzien van een technische inrichting waardoor bij het onderbreken van de besturing de middelen tot voortbeweging onmiddellijk tot stilstand of nagenoeg tot stilstand komen". " -"Mogelijk moet u de lijst met tekensets bewerken; dit kan door op de " -"betreffende knop te drukken. " msgid "Which check position to print" @ -7896,32 7728,16 @ msgstr "Altijd per heden afstemmen" -msgid " -"If active, after reconciling a credit card account, prompt the user to enter " -"a credit card payment. " -"Mogelijke waardes zijn top, left, bottom en right; de " -"standaardinstelling is top." msgid "This setting determines the edge at which the tabs for switching pages in notebooks are drawn. " -"This will bring up a dialog box where you can enter account details. " -"do you really want to do this?" -msgstr " -"U probeert een vaste journaalpost te maken die nooit zal worden uitgevoerd. " msgid "F_raction traded @ -9894,34 9173,16 @ msgstr een bron -msgid " -"These are F:Q" sources that retrieve information from a single site on " -"the internet. " -"deze optie heeft alleen zin als op het laagste niveau geen dubbele " -"rekeningnamen voorkomen." msgid "Show only the names of the leaf accounts in the register and in the account selection popup.

't Is kwaad stelen waar de waard een dief is, 2171. " msgid "Enter the maken ticker symbol for the commodity (e.g. 'auto' means " -"that the layout will be adjusted to fit the width druk of the page." -msgstr " -"De balans kan worden weergegeven in 1 of 2 kolommen. "zou je ook zo gereageerd hebben als deze kritiek van een man afkomstig was geweest?" ja natuurlijk. " -"However, in the file you have just imported there exist more than one " -"possible format that fits the data. "de angst voor de vagina zit diep bij de mensen. " -"On the next page GnuCash will show the resulting texts when using this " -"guess. " -# msgid " -# "The qsf map file s was written for a different version of qof. " -"De gebruiker kan deze optie op elk moment zelf aanpassen (hetzij bij aanmaak " -"van de vjp, hetzij door de vjp later te bewerken)." msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'auto create' flag set active by default. " -"Misschien komt het gebruik van punt en komma niet overeen met uw " -"landinstelling.

katten giftige planten
het goed invoeren (bijvoorbeeld rdsa of una). 'auto' means that the layout will be adjusted to fit the width of the page." msgstr "De balans kan worden weergegeven in 1 of 2 kolommen. Begeleiding door een multidisciplinair team bestaande uit: gynaecoloog, psychiater, kinderarts, anesthesist, ziekenhuis apotheker, medisch psycholoog, medisch maatschappelijk werk, gespecialiseerd verpleegkundige en fysiotherapeut. " -"Daarna kunt u opnieuw proberen het saldo te downloaden." "Ofwel dit is het correcte saldo, ofwel uw bank ondersteunt geen saldo-informatie voor deze versie van Online bankieren. " -"Please try running the "AqBanking Setup wizard" again." -msgstr " -"Het externe programma AqBanking configuratie-assistent is niet succesvol " -"doorlopen, terwijl dit wel een noodzakelijke voorwaarde is om Online " -"bankieren te configureren. " -"Please note that the exchange code of the commodity you select will be " -"overwritten." -msgstr " -"Selecteer een goed (effect/valuta) dat overeenkomt met de volgende isin. " -"Alle geïmporteerde rekeningen moeten dezelfde munteenheid hebben. " msgid "Display toolbar items with the text label beside the icon. " "In the following page, you will see the text that appears in the payee and Memo fields of transactions with no qif account or Category.
katten giftige planten

Angelical Amorosa - google


"En wat de flauwe excuses betreft; die hoef je inderdaad niet te verzinnen want dit is inderdaad je eigen website. " msgid "This dialog is presented before allowing you to change the contents of a reconciled split. 'n Kind wat bederf word, kan soos in spoiled (Engels) oorlaai word met geskenke, toegeeflikheid of vergemakliking, wat nie altyd in 'n negatiewe betekenis bedoel word nie, soos te sien in die sin: ".said the Black panther, who would have spoiled Mowgli if he had. Intensief overleg en goede terugkoppeling met de eerste lijn (huisarts en verloskundige) - Mogelijkheid van begeleiding en partus door de eerste lijn in intensieve samenspraak met het pop-team - Mogelijkheid voor het begeleid opstellen van een bevallingsplan met aandacht voor persoonlijke wensen - diverse vormen van individuele begeleiding. " -"Gnucash will not open or save to sql databases until this is fixed by " -"installing a different version of "libdbi". " "Klik op Volgende om het laden van bestanden af te ronden en naar de volgende stap te gaan. " -"Onafhankelijk hiervan kan een tabblad altijd worden afgesloten via de knop " -"Sluiten in de werkbalk of de menukeuze bestand Sluiten." alcohol msgid "If active, a "close" button will be displayed on any notebook tab that may be closed. 's Lands wijs, 's lands eer, 2578.

Verborgen gevaren van planten voor katten


" -"you might have mixed up decimal point and comma, compared to your locale " -"settings. " -"Otherwise GnuCash does not check for due bills." -msgstr " -"Door activering van deze optie wordt tijdens het opstarten van GnuCash " -"gecontroleerd of er binnenkort te betalen facturen vervallen. " -"De gebruiker kan deze optie op elk moment zelf aanpassen (hetzij bij aanmaak " -"van de vjp, hetzij door de vjp later te bewerken)." msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'auto create' flag set active by default. " -"Each category you select will cause several accounts to be created. " msgid "This value specifies the predefined check format to use. " msgstr " -"Klik op Nog een bestand laden als u meer gegevens wilt importeren, " -"bijvoorbeeld omdat u uw rekeningen in gescheiden qif-bestanden hebt " -"opgeslagen. " -"Please try running the "AqBanking Setup wizard" again." -msgstr " -"Het externe programma AqBanking configuratie-assistent is niet succesvol " -"doorlopen, terwijl dit wel een noodzakelijke voorwaarde is om Online " -"bankieren te configureren.

katten giftige planten

" -"Online banking can only be setup if this wizard has run successfully. " -"These atms add their fee directly to the amount instead of showing up as a " -"separate transaction or in your monthly banking fees. "En wat de flauwe excuses betreft; die hoef je inderdaad niet te verzinnen want dit is inderdaad je eigen website. "span " msgid " span weight"bold" size"larger" Display welcome dialog Again? " -"deze transacties zullen niet door Online bankieren worden verwerkt." msgid "no online banking account found for this gnucash account. "de angst voor de vagina zit diep bij de mensen. 'n Kind wat bederf word, kan soos in spoiled (Engels) oorlaai word met geskenke, toegeeflikheid of vergemakliking, wat nie altyd in 'n negatiewe betekenis bedoel word nie, soos te sien in die sin: ".said the Black panther, who would gezond have spoiled Mowgli if he had.

't Is of een engeltje op je tong piest 554. " -"Possible values for this setting are the name of any column in this window " - see the column_order key) or the keyword 'none'." -msgstr " -"deze instelling bepaalt de kolom waarop het rekeningschema wordt gesorteerd. (0nooit # msgid "Start of this fiscal year" # msgstr "Begin van dit boekjaar" @ -24386,9 24524,7 @ # msgstr "Eind verslagperiode" # msgid "End of the accounting period, as set in the global preferences" -# msgstr " -# "Einde van de huidige. " -"This can be overridden to provide custom colors by editing the gtkrc file in " -"the users home directory. (Add water to your plaster and sand volume bit by bit until you get a soupy consistency like concrete) Second is that if you add too much water the sand will suspend at the bottom of the pail rather than through out the whole plaster. " msgid "Display toolbar items with the text label beside the icon.

Welke planten zijn giftig voor katten?


" -# "Mogelijk zijn er aanpassingen in dit bestand noodzakelijk om het onder uw " -# "huidige qof-versie werkend te krijgen." # msgid "The qsf map file s was written for a different version of qof. " @ -10528,32 9732,20 @ msgstr "Verslagperiode" -msgid " -"After reconciling a credit card statement, prompt the user to enter a credit " -"card payment." -msgstr " -"De gebruiker vragen een creditcard-betaling op te geven na het afstemmen van " -"een creditcard-afschrift." msgid "After reconciling. " -"Merchandising businesses will normally select their inventory accounts here." -msgstr " -"Correcties op deze rekeningen niet salderen, maar als bruto debet- of " -"creditcorrectie weergeven. " -"Please note that the exchange code of the commodity you select will be " -"overwritten." -msgstr " -"Selecteer een goed (effect/valuta) dat overeenkomt met de volgende isin. " -"Please choose a different account." -msgstr " -"De rekening s is een aggregatie en staat geen rechtstreekse boekingen toe.

Intensief overleg en goede terugkoppeling met de eerste lijn (huisarts en verloskundige) - Mogelijkheid van begeleiding en partus door de eerste lijn in intensieve samenspraak met het pop-team - Mogelijkheid voor het begeleid opstellen van een bevallingsplan met aandacht voor persoonlijke wensen - diverse vormen van individuele begeleiding. " -"Misschien komt het gebruik van punt en komma niet overeen met uw " -"landinstelling. " -"Weet u zeker dat u dit wilt doen?" msgid "you have attempted to create a scheduled Transaction which will never run. " -"Het bestand dient in uw eigen. " # msgid "Invalid qsf map file! " msgid "This dialog is presented before allowing you to change the contents of a reconciled split. " -"If there isn't one, or you don't know it, create your own." -msgstr " -"Het tickersymbool of een andere bekende afkorting (bijvoorbeeld: kpn) " -"invoeren. " -"Mogelijke waardes zijn top, left, bottom en right; de " -"standaardinstelling is top." msgid "This setting determines the edge at which the tabs for switching pages in notebooks are drawn. " -"Installeer de Qt/Windows Open source Edition van Trolltech door deze te " -"downloaden vanaf de site mn" "Het externe programma AqBanking configuratie-assistent kon niet worden gestart doordat de benodigde programmabibliotheek qt niet is aangetroffen.

Katten giftige planten - kattenplaza

" -"De getallen zijn de x- en Y-coördinaten van de linkerbovenhoek van het " -"venster, en de breedte en hoogte van het venster." msgid "This setting contains the coordinates describing the last location of the window. " -"Mogelijk moet u de lijst met tekensets gedrag bewerken; dit kan door op de " -"betreffende knop te drukken. 't Is altijd koekoek én zang, 1217. " msgstr " -"GnuCash kan financiële gegevens uit qif-bestanden (Quicken Interchange " -"Format opgeslagen door quicken/Quickbooks, ms money, moneydance en vele " -"andere programma's, vallen importeren. " -"Dit heeft waarschijnlijk ongewenste gevolgen. "zou je ook zo gereageerd hebben als deze kritiek van een man afkomstig was geweest?" ja natuurlijk. " -"Hierdoor wordt de afgestemde waarde van de grootboekkaart verstoord en " -"worden toekomstige afstemmingen bemoeilijkt." msgid "This dialog is presented before allowing you to remove all splits (including some reconciled splits) from a transaction. " -"Alle geïmporteerde rekeningen moeten dezelfde munteenheid hebben. (100.00 msgstr "Negatieve bedragen tussen haakjes presenteren, bijvoorbeeld (100,00 #.

katten giftige planten

Giftige kamerplanten huisdieren Platform Verantwoord

" -"Daarna kunt u opnieuw proberen het saldo te downloaden." "Ofwel dit is het correcte saldo, ofwel uw bank ondersteunt geen saldo-informatie voor deze versie van Online bankieren. " -"On the next page GnuCash will show the resulting texts when using this " -"guess. " msgid "F_raction traded @ -9894,34 9173,16 @ msgstr een bron -msgid " -"These are F:Q" sources that retrieve information from a single site on " -"the internet. 'auto' means that the layout will be adjusted to fit the width of the page." msgstr "De balans kan worden weergegeven in 1 of 2 kolommen. " -msgid " -"This dialog is presented before beauty allowing you to delete a commodity that has " -"price"s attached. " "Click "Forward" to finish loading files and move to the next step of the qif import process. " msgid "Print before and after each text field on the check." @ -10911,24 10036,16 @ msgstr "Rapporten" -msgid " -"Show a close button on each notebook tab. " -"Transactions may not be posted to this account, only to sub-accounts of this " -"account." -msgstr " -"deze rekening staat uitsluitend voor aggregatie-doeleinden in het " -"rekeningschema.

" -"For more information on income and expense accounts, please see the GnuCash " -"online manual." -msgstr " -"Wanneer u bekend bent waar met andere financiële programma's (zoals quicken zal " -"u opvallen dat GnuCash gebruik maakt van rekeningen in plaats van " -"categorieën om opbrengsten. "Het is de naam die sommige romanschrijvers en schoolmeesters, maar nimmer een zeeman aan het dek geven". " -"Gnucash will not open or save to sql databases until this is fixed by " -"installing a different version of "libdbi". " "In the following page, you will see the text that appears in the payee and Memo fields of transactions with no qif account or Category. 'n produsent en verbruiker, optree by koop- en verkooptransaksies van goedere, produkte, aandele, effekte of versekering. " -"U dient een andere rekening te kiezen." msgid "The account s is a placeholder account and does not allow transactions. 't Is hier een Jodenkerk. " -"Otherwise pressing the enter key will move to the next transaction line." -msgstr " -"Door activering van deze optie wordt bij het indrukken van de Enter-toets " -"naar de laatste (lege) boekregel van de grootboekkaart gegaan.

Planten - diergeneeskundig Centrum Groningen

" -"This setting is inherited by new customers and vendors." -msgstr " -"Geeft aan of dit soort posten standaard inclusief belasting. " -"Een eventueel opgegeven bestand dient in uw eigen. " -"If set to "locale" then GnuCash will retrieve the default currency from " -"the user's locale setting. " msgid "Don't sign reverse any accounts." @ -10751,72 9920,32 @ msgstr "Het aantal dagen dat oude log-/backupbestanden bewaard moeten blijven." -msgid " -"If active, gnuCash shows a confirmation question each time the auto-save " -"feature is started. ( schuingedrukt zijn Latijnse namen ) Abrikoos, Prunus armeniaca Abrus precatorius Aconitum * Actaea aesculus Afrikaantje, tagetes Agrostemma githago akelei, aquilegia aleurites Allium Alocasie alstroemeria * Anagallis Anemoon Aquilegia arisaema Aronskelk, arum Astragalus Atropa avocado, persea americana azalea, rhododendron azijnboom, Rhus * Balsemien, Impatiens Berenklauw. 'n Groot deel van die geen afrikaanse (en daardeur Nederlandse) woordeskat bestaan uit kognate met die nou verwante germaanse tale, terwyl ander dele weer 'n ander (byvoorbeeld. " -"Klik anders op Volgende." msgid "If you received a cash disbursement as a result of the stock split, enter the details of that payment here. " -"GnuCash has a feature to save the file automatically every d minutes, just " -"as if you had pressed the "save" button each time.

Katten giftige planten
Rated 4/5 based on 671 reviews
Recensies voor het bericht katten giftige planten

  1. Ylocydeb hij schrijft:

    Vinca: gehele plant zeer giftig. In andere gevallen is er sprake van 'zelfgenezing waarbij de kat zichzelf geneest. Voor katten kun je speciaal gekweekt kattengras kopen.

  2. Omitupy hij schrijft:

    Asclepias: gehele plant giftig, azalea: gehele plant zeer giftig, christusdoorn: gehele plant giftig vanwege giftig melksap. Als uw kat iets heeft gegeten dat mogelijk giftig is, probeer dan niet om hem te laten braken. ik zie simba nooit van deze planten eten, maarja misschien dat hij het stiekem doet als ik er niet ben of slaap!

  3. Ohazuly hij schrijft:

    Als uw kat een aanzienlijke hoeveelheid van welke kamerplant dan ook heeft binnengekregen of een klein beetje van een giftige plant heeft gegeten, of kwijlt of pijn heeft na het kauwen op een plant, neem dan direct contact op met uw dierenarts. Let op: deze lijst is niet uitputtend, ook planten die niet op de lijst staan kunnen giftig zijn! Veel katteneigenaren hebben er in de afgelopen paar jaar voor gekozen om hun kat binnenshuis te houden. Ook huisdieren zijn er dol.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: